Dạy con học toán

Bộ thẻ DOT được xây dựng chuẩn theo phương pháp giáo dục sớm Glenn Doman. Là công cụ hoàn hảo đồng hành cùng cha mẹ trong những năm đầu đời của trẻ. Với chương trình Dạy trẻ học toán, bố mẹ sẽ giúp con học toán theo từng bước: nhận biết số lượng, thực hiện các phép tính, các biểu thức, nắm được các con số và các ký hiệu toán học một cách dễ dàng và không mất nhiều thời gian.
 
Đặc biệt, chương trình này sẽ kích thích khả năng ghi nhớ, phân tích, xử lí thông tin và tư duy logic bằng các học liệu trực quan, giúp trẻ tư duy 1 cách thông minh, logic ngay từ ban đầu. Xây dựng phương pháp học tập cho trẻ một cách tự nhiên không ép buộc.

Flashcard Dạy Trẻ Học Toán(DOT)

Thẻ Toán Glenn Doman là những thẻ dot (thẻ chấm), mặt trước là chấm tròn đỏ, mặt sau là con số biểu thị số lượng chấm hoặc phép tính. Giúp phát triển khả năng định lượng, hiểu được bản chất của toán học, tránh tình trạng đếm vẹt của trẻ.

Bộ thẻ cơ bản: gồm 59 thẻ.
Bộ thẻ chuyên sâu: có 109 thẻ.
Kích thước: 21cm x 21cm và 28cm x 28cm.
Nhà xuất bản: Thanh Niên và Thông tin & Truyền thông