Video kết quả

Bé Dâu Tây học chữ khi 7 tháng tuổi

Nhật ký học đọc của bé Mr J và bé Nâu

Bé Lì 19 tháng

28 November, 2016

Bé Lì 19 tháng học đọc theo phương pháp Glenn Doman

Bé Gấu học Toán theo pp Glenn Doman